formulier.jpg

Betalingsvoorwaarden

Na acceptatie van de offerte wordt 50% van het offertebedrag voor aanvang van de werkzaamheden gefactureerd. Het resterende bedrag en eventueel meerwerk wordt na oplevering van de werkzaamheden aan u in rekening gebracht. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.